GaiaZOO & Gaia Nature Fund

GaiaZOO & Gaia Nature Fund

De dieren die in GaiaZOO leven zijn de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten. Daarom helpt het GNF bedreigde diersoorten uit de vier leefgebieden van GaiaZOO (Limburg, Taiga, Savanna, Rainforest). Elk jaar ontvangen diverse projecten een financiële bijdrage. Het liefst doen we dat langdurig, want natuurbescherming is een kwestie van een lange adem. De Europese nerts, gorilla en Afrikaanse wilde hond kunnen bijvoorbeeld al sinds 2005 op steun rekenen.

 

Ook jij kunt helpen! Met een speciaal GaiaZOO-GNF abonnement word je voor € 15,- extra “Ambassadeur van de Natuur” en mag je elke dag op bezoek komen in GaiaZOO. Bovendien mag je kiezen welke diersoort jij wilt helpen! Je kunt GNF ook steunen door een donatie te doen. Dankzij de ANBI-status (Algemeen Nut beogende Instelling), zijn schenkingen en giften aan GNF vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Een gift aan het GNF komt dus volledig ten goede aan de natuur!

 

Doneren aan Gaia Nature Fund kan door een gift over te maken op onderstaande rekening:

 

Stichting Gaia Nature Fund, Kerkrade
IBAN NL68 RABO 0145 5195 89

 

2022: jaar van de eikelmuis

Eikelmuizen beschermen in Limburg


Meer info

Zonparkieten onderzoeken in Guyana


Meer info

Betere kansen voor de korenwolf


Meer info

Bewustwording voor de berberaap


Meer info

Gorilla's beschermen tegen mensen


Meer info

Europese nertsen terug naar de natuur


Meer info

De wilde kameel uit Mongolië


Meer info

Bedreigde bergbongo's in Kenia


Meer info

Strepen tellen voor de bergzebra


Meer info

Waldrapp ibissen beschermen door educatie


Meer info

Aandacht voor mangabeys in Ghana


Meer info

Kleine flamingo's in Zuid-Afrika


Meer info

Acties voor de Afrikaanse wilde hond


Meer info

Dierentuinen in actie voor gouden leeuwaap


Meer info
OVERIGE PROJECTEN

Deze projecten steunen we ook...


Meer info

ANBI: voordelige giften aan de natuur


Meer info

Vrienden van het Gaia Nature Fund


Meer info

Gesnapt: cameravallen om te beschermen


Meer info

IUCN: rode lijst van bedreigde diersoorten


Meer info

Vrijwilligers helpen de natuur!


Meer info

Ook jij kunt helpen!


Meer info

Ambassadeurs van de Natuur


Meer info

15 jaar Gaia Nature Fund


Meer info

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO